دبیرستان دخترانه حضرت جواد الائمه (دوره دوم)
   
1- تشکیل کلاس قرآن در زمینه قرائت
 
2- تشکیل کلاس تئاتر
 
3- تشکیل کلاس آموزش وب لاگ نویسی
 
4- تشکیل کلاس های مهارت های زندگی
 
5-تشکیل کلاس سرود