1- تشکیل کلاس قرآن در زمینه قرائت
 
2- تشکیل کلاس تئاتر
 
3- تشکیل کارگاه های آموزشی مختلف
 
4- تشکیل کلاس های مهارت های زندگی
 
5-تشکیل کلاس سرود
 
6-تشکیل کلاس موسیقی
 
     
 
نقشه سایت