عنوان گروه های پرورشی  
1- انجمن اسلامی
2- شورای دانش آموزی
3- بسیج دانش آموزی
4- حلقه های صالحین
5- اردوی جهادی
6- طرح یادآوران
7- گروه تئاتر
8- تیم ورزشی(والیبال - تنیس روی میز - شنا - بسکتبال - شطرنج )
 
     
 
نقشه سایت