اردو و بازدید   
 
 
- اردوی برون استانی (مشهد مقدس - تهران - اصفهان - تبریز - شیراز - کیش - قشم ) جهت دانش آموزان سرآمد در زمینه های مختلف
 
- اردوی درون استانی (مهریز - بنادک سادات - سانیچ - میبد -محمدآباد - مجموعه تفریحی - ورزشی مهنور-کویرنوردی ) جهت پایه های همه پایه ها
 
- اردوی سه روزه طرح ولایت
 
- اردوی سه روزه راهیان نور
 
- بازدید از مراکز علمی - فرهنگی (موزه علوم طبیعی - موزه آب - دانشگاه یزد - سرپرستی بانک ملی - هنرستان سوره - نمایشگاه کتاب - کتابخانه وزیری و... )
 
     
 
نقشه سایت