معرفی مدرسه :  

این آموزشگاه دارای کتابخانه و سالن مطالعه مجزا، سایت کامپیوتر برای استفاده دانش آموزان ، آزمایشگاه، کلاسهای هوشمند ،حضور و غیاب هوشمند، بوفه مستقل ، سالن ورزشی ،نماز خانه و وضوخانه و سالن امتحانات،اتاق مشاوره ،اتاق شهداء و ... می باشد.

 

کتابخانه

آزمایشگاه

 

بوفه

 

 

دستگاه کارت خوان دانش آموزی و پرسنلی جهت حضوروغیاب هوشمند

 

نگهبانی

 

 

     
 
نقشه سایت